Två metoder för bokföring

Vill du starta eget med fasar inför bokföringen och redovisningen? Nedan följer enkla förklaringar av till grundläggande bokföringsmetoder.

Att bokföra enligt fakturametoden

Fakturametoden innebär att du kontinuerligt bokför fakturor allt efter att de inkommer till företaget. Det är en fördelaktig metod eftersom det erbjuder en mer detaljerad översikt över företagets utveckling. I korthet innebär det att utgående och inkommande fakturor bokförs på faktura- och ankomstdag istället för att bara föras in i systemet när de har betalats, som i kontaktmetoden. Läs mer om kontantmetoden nedan. Om du använder fakturametoden ska fakturan specificeras som kundfordran eller leverantörsskuld och moms måste redovisas samtidigt. Efter detta, när fakturorna betalats, ska även detta bokföras. Detta sätt gör att redovisningen av företagets utveckling under året blir mer precis och detaljerad. Continue reading ”Två metoder för bokföring”