Hur fungerar egentligen en e-legitimation?

Sverige fortsätter att digitaliseras i en stadig takt. Mer än 90 procent av befolkningen har tillgång till, och använder dagligen, internet. Detta har lett till att flera tjänster har digitaliserats och för att förenkla användningen ytterligare har det blivit vanligare med e-legitimationer. Detta är den digitala motsvarigheten till ett id-kort och en signatur. Men hur fungerar de egentligen och vad används de till?

signatur

Vad är en e-legitimation?

En e-legitimation är som ovan nämnt ett sätt att legitimera sig digitalt. Det ersätter behovet av att visa en fysisk legitimation, såsom ett körkort eller ett pass. I Sverige utfärdas e-legitimationer av privata aktörer men det finns länder, såsom Tyskland och Italien, där de utfärdas av staten. Det finns däremot inte många aktörer att välja mellan. Den vanligaste tjänsten för privatpersoner är BankID. 97,5 procent av alla svenskar har ett BankID och tjänsten används ca. 11 miljoner gånger om dagen. Myndigheter och företag, som Försäkringskassan och Telia, utfärdar också e-legitimationer men till företag och anställda inom den offentliga sektorn.

BankID utfärdas av företaget Finansiell ID-Teknik BID AB. Det är ett företag som ägs tillsammans av flera banker i Sverige. BankID finns i tre utförande: på fil, på kort och mobilt. BankID på fil är en fil som laddas ned till en dator och som körs genom programmet BankID Säkerhetsprogram. BankID på kort är en mindre vanlig variant men som fortfarande erbjuds. Det är antingen ett kort som ska sättas in i en särskild dosa, t.ex. en bankdosa, eller ett kort med engångskoder som ska knappas in i en bankdosa utan kortläsare. Mobilt BankID är i sin tur en applikation som laddas ned till en mobil. Mobilt BankID är den vanligaste verifieringsmetoden och väljs som förstahandsval av 80 procent av användarna.

Användningsområden 

BankID är kopplat till över 600 tjänster som av olika anledningar kräver legitimering. Det slog igenom när det blev en godkänd legitimering för att skicka in den årliga deklarationen. Efter det började tjänsten att användas för att logga in på banker, utbildningsinstitutioner, för att se läkemedelsjournaler och för att kunna handla säkrare. Det har också blivit ett sätt att identifiera sig för att spela på nätet. Det finns ett flertal olika betting industrier så som bet365 som samarbetar med BankID. Det tar bort behovet av att fylla i krångliga lösenord och användarnamn. Det enda som behövs är att spelaren uppger personnummer och sedan öppnar BankID för att godkänna inloggningen. Förutom att inloggningen har blivit snabbare och smidigare har även uttagen blivit det. Eftersom spelaren redan är registrerad finns det inget behov av att verifiera sin identitet flera gånger.

mobil-bank-id

(Källa: Unsplash)

Utvecklas hela tiden

BankID och andra e-legitimationer utvecklas hela tiden. Mobilt BankID fick nyligen ett mörkare tema för den som föredrar en mörk bakgrund istället för en klassisk vit. Det finns också ett önskemål om att det startas upp fler e-legitimationer för att öka valmöjligheterna. Eftersom bankerna äger BankID bestämmer de vilka som får använda tjänsten.

BankID eller andra e-legitimationer har bidragit till att det har blivit mycket enklare och smidigare att verifiera sig på internet. Det går även att identifiera sig via BankID i flera fysiska butiker, vilket kan leda till att fysiska id-kort snart kan vara ett minne blott.