Jämför bilförsäkringen

I den här artikeln här på snabb-finans.se lyfter vi fram några faktorer som påverkar den så kallade premien, eller priset, på en bilförsäkring. Att förstå dessa faktorer kan hjälpa dig att hitta det bästa försäkringsalternativet som passar dina behov och plånbok.

Jämför bilförsäkringen – viktigt för att hitta rätt pris

När man planerar sitt bilköp och och de kostnader detta innebär är det viktigt att att inte underskatta försäkringskostnaden. Prisskillnader på nästan 200 kr per månad kan förekomma för två olika försäkringsalternativ för samma bilmodell. Det är därför viktigt att jämföra bilförsäkring innan man bestämmer vilken försäkringsbolag man väljer. Innan denna jämförelse görs är det förstås viktigt att förstå vilka förutsättningar och faktorer som påverkar bilförsäkringens pris. Här listar vi dessa.

Faktorer som påverkar priset

Det finns flera faktorer som du har kontroll över och som kan påverka din månatliga försäkringspremie. Sedan finns det även en del faktorer man inte kan påverka själv. Vi börjar med de du själv kan påverka:

Välja halv-, hel- eller bara trafikförsäkring: En trafikförsäkring är du enligt lag tvungen att teckna. Den täcker personskador och även vissa skador på andras egendom. Halvförsäkringen skyddar dig om du skulle råka ut för brand, stöld, eller glasskada. Med en helförsäkring kompenseras du ekonomiskt för samtliga skador på fordonet. Det gäller oavsett om du skulle krocka eller av misstag, t.ex, backa in i en lyktstolpe. Ju mer skydd du väljer (halv- eller helförsäkring) desto dyrare blir förstås din månadskostnad för försäkringen även om möjligheten finns att du tjänar på detta om olyckan skulle vara framme.

Tillägsförsäkringar: Försäkringsbolagen erbjuder olika tilläggsförsäkringar för extra skydd. Att lägga till dessa innebär högre kostnader.

Biltyp: Olika bilmodeller får olika premier hos försäkringsbolagen. Snabbare och sportigare bilar tenderar att ha högre premier. Med andra ord är det ingen billig historia att teckna bilförsäkring till en Ferrari. Tänk därför efter före du lägger beslag på en ny lyxbil.

Kombinationsrabatter: Många försäkringsbolag erbjuder rabatter om du kombinerar din bilförsäkring med andra försäkringar hos dem.

Faktorer du inte kan påverka:

Det finns även faktorer som du inte har kontroll över:

Din ålder: Försäkringspremien kan minska betydligt när du når en viss ålder, vanligtvis runt 24 år, eftersom olycksriskerna statistiskt sett minskar med åldern.

Vart man bor: Priset påverkas också av var man bor. I storstäder där det är vanligare med olyckor och inbrott är premien generellt högre än om man bor ut på landet.

Hur man bor: Priset påverkas även av vilken bostad du bor i. Man gör oftast skillnad på hyresrätt, bostadsrätt, radhus och villa.

Kön: I vissa fall kan försäkringsbolag ta hänsyn till kön vid prissättning, där unga män kan få högre priser baserat på statistisk skadehistorik.

Skadehistorik: När man tecknar en bilförsäkring måste man även ange om man råkat ur för olyckor och eventuellt kan premien höjas om man har sådan historik.

Det är alltså en mängd olika faktorer som påverkar ditt pris på din bilförsäkring så rådet är att ta lite extra tid och jämföra dina möjligheter hos en mängd olika bolag. Genom att förstå dessa faktorer kan du fatta mer informerade beslut om din bilförsäkring och potentiellt spara pengar.