Oförutsägbara utgifter kan drabba alla, även den bäst av oss. Exempelvis kan du få punktering och behöva köpa ett nytt däck, eller må hända att kylen går sönder.  Det är inte alltid det finns tillräckligt med sparkapital för att tillfälligt täcka upp dessa utgifter och alternativa finansieringslösningar kan vara användbara, eller rent ut sagt nödvändiga.

Olika aktörer kan tillhandahålla olika finansiella tjänster som kan användas i dessa situationer, exempelvis kan ett SMS-lån, ett kreditkort eller en kontokredit användas för att tillfälligt åtgärda situationen.

Vad är en kontokredit?

Många banker erbjuder sina kunder att lägga till en kontokredit på sitt befintliga lönekonto som används för vardagliga utgifter. Detta innebär att banken tillhandahåller en extra summa pengar som kan användas om den ursprungliga kontobalansen inte räcker för att täcka alla kostnader. Exempelvis kan du ha en tillgänglig kontokredit med ett utrymme på 10.000 SEK, men det finns inga krav att använda summan. Du är även fri att använda delar av beloppet om så önskas. Fördelen med detta, jämfört med ett vanligt lån, är att pengarna ofta finns tillgängliga direkt och utan krav på säkerhet. Med andra ord skiljer sig en kontokredit från ett vanligt banklån i att du har pengarna tillgängliga när du behöver dem, och du behöver inte ansöka om att låna pengar. Dessutom erbjuder flera av bankerna i Sverige sin kundbas att ha en kontokredit kopplad till sitt konto utan att ställa krav på säkerhet. Det finns även många andra aktörer som inte är banker som erbjuder en kontokredit, och det går snabbt att ansöka om kontokrediten. Det är ett vädligt bra komplement till snabblån.

Varför använda kontokredit?

En uppenbar fördel med att ha en kontokredit är, som nämns ovan, att du har pengar tillgängliga på kontot när du behöver dem och att det ofta har en relativt låg ränta. Andra tydligt gynnsamma attribut är att du bara betalar ränta för det belopp du faktiskt väljer att utnyttja, vilket lämnar mer pengar över till annat när din nästa månadslön betalas in på kontot. Lägg där till att det ofta råder väldigt flexibla villkor för återbetalningen. Detta kan vara väldigt hjälpsamt om du exempelvis har en varierande inkomst och inte har möjlighet att betala tillbaka hela det använda beloppet nästkommande månad. Ytterligare en fördel av att använda kontokredit istället för andra tillgängliga produkter är att det, genom att hjälpa dig att samla din ekonomi på ett ställe, bidrar till en bättre överblick av din ekonomi som en helhet.

Alternativ till kontokredit

Ett möjligt substitut för kontokredit skulle kunna vara att använda ett traditionellt kreditkort för dina utgifter. Denna lösning fyller samma funktion som en kontokredit i att den finns tillgänglig på ett kort i din plånbok. Dessvärre tenderar kreditkort att, generellt sett, ha högre räntor vilket gör att den potentiella slutkostnaden för dig som konsument ökar. Dessutom erbjuds du som kund vanligtvis inte lika flexibla återbetalningslösningar när du väljer en kreditkortslösning i förhållande till att om du istället väljer att använda en kontokredit.

Ett annat alternativt till kontokredit är SMS-lån. Detta är en produkt som ofta får utstå mycket smädelser i media, och långivarna anklagas flitigt för att ta ut ockerräntor för sina tjänster. De egenskaper som tenderar att känneteckna ett SMS-lån, utöver de höga räntorna är att de ofta tillkommer andra avgifter, vilket gör att den effektiva räntan kan bli högre än väntat. Ett positiv attribut med SMS-lån är att du ofta får pengarna snabbt inbetalda till ditt konto.

Sammanfattning

Det kan vara en bra idé att överväga att skaffa en kontokredit som du kan använda om du skulle ställas inför en situation där du tvingas hantera oförutsedda utgifter. Kontokredit är en finansiell lösning som ofta kan vara mer finansiellt gynnsam för dig som konsument än konkurrenterna kreditkort och SMS-lån. Detta tack vare flexibilitet, kostnadseffektivitet samt att du tillåts ha en bättre överblick över din samlade ekonomi genom att ha flera av dina utgifter samlade på en och samma plats.