Det är inte ovanligt för egenföretagare som driver enskild firma att få kvarskatt som skall betalas när den slutliga skatten räknats ut. Kvarskatt eller restskatt som det också kallas avser ett underskott av slutlig skatt. Denna skuld måste regleras inom en viss angiven tidsgräns, inbetalningar kan göras direkt med Swish eller Bankgiro till ditt skattekonto hos Skatteverket.

De flesta privatpersoner och företagare som har kvarskatt fick sitt slutskattebesked i augusti och det belopp som stod angivet på beskedet är den kvarskatt som skall vara betald senast den 12 november 2019.

Om du inte betalar kvarstående skatt i tid och ett underskott uppstår på skattekontot, åläggs att betala en ränta på 16,25 procent på skulden samt riskerar att åläggas förseningsavgifter. Har du sparkapital undanstoppat någonstans eller pengar investerade i exempelvis aktier kan det vara klokt att sälja av lite och använda dessa pengar till att återställa underskottet på skattekontot.

Anstånd med skattebetalning

För att kunna få anstånd med en skattebetalning krävs det synnerliga skäl som innebär att du vid enstaka tillfälle får betalningssvårigheter som du inte själv orsakat. Gilltiga synnerliga skäl kan vara exempel vara att du har fått försämrad betalningsförmåga på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet. Skatteverket är överlag mycket restriktivt med att ge betalningsanstånd, detta gäller i synnerhet för näringsidkare och det rör sig om stora belopp. En privatperson kan normalt inte få anstånd i mer än tre månader och näringsidkare maximalt en till två månader.

Reglera kvarskatt med banklån

Att ta upp lån till något annat än bil, bostadsköp eller företagsverksamhet är inte något som brukar rekommenderas. Men det kan faktiskt vara en god idé att låna om du har restskatt kvar att betala och saknar en buffert att hämta dessa pengar från.

Huruvida det är lönsamt eller inte att söka banklån för att reglera kvarskatten beror i första hand på hur stort underskottet är och i andra hand på hur pass mycket bättre räntevillkor som banken kan erbjuda dig. Underskott på belopp på upp till 100 kr kan du ignorera då dessa kvittas och belopp upp till 30.000 kr föranleder inte någon kostnadsränta om insättningen görs fram till och med förfallodatum, för belopp över denna gräns tickar kostnadsräntan enligt den notifikation som Skatteverket sänt ut till dig.

Vänd dig till en låneförmedlare

Ett företagslån till enskild firma avser i realiteten ett vanligt privatlån och därför är det bästa sättet att försäkra sig om att man får lägsta möjliga ränta att vända sig till en låneförmedlare. Fördelen är då att du får flera olika lånesvar på samma ansökan och sedan själv har möjlighet att välja det avtal som verkar ha förmånligast villkor.

Genom att gå via en låneförmedling behöver endast en kreditupplysning göras trots oavsett hur många olika banker och långivare som får del av din ansökan. Detta gör att din personliga kreditvärdighet påverkas minimalt.

Om du är egenföretagare med driver ett aktiebolag deklarerar du helt fristående från din privatekonomi, då kan du istället använda Firmalån.com för att täcka upp underskottet med lämplig kommersiell finansiering.