hitta bästa låneförmedlare

Det finns ett engelskt ordspråk som säger att ”banken är den bästa källan till pengar för folk som inte behöver pengar”. Många gånger är det så! När du är i en svår livssituation och i verkligt behov av pengar, kommer banken oftast att neka dig ett lån – medan i rak motsats – kommer de att erbjuda dig att ta lån när det går bra för dig.

Banker agerar på detta vis eftersom det kostar för låntagaren att låna pengar och det finns risker för banken om deras låntagare inte har möjlighet att betala tillbaka. Om du därför överväger att låna pengar bör du först fundera på om det är rätt beslut för din nuvarande livssituation.

Du får besked på ansökan direkt och blir du godkänd så finns pengarna på ditt konto samma dag om ansökan beviljats innan 12:00, annars finns pengarna på kontot 10:00 nästa bankdag. Fundera vidare på om du kan få ett lån med tanke på din aktuella ekonomiska situation.

Att låna pengar innebär att du förbinder dig att betala tillbaka pengarna inom en viss tidsram samt att du betalar för lånet, det vill säga räntan. Du måste fundera på hur din ekonomiska situation väntas se ut i framtiden och hur den kommer att påverkas av att du betalar av ditt lån.

Kom ihåg att ett lån ska betalas tillbaka och att din skyldighet inte försvinner när du köpt det du vill ha, utan först när du betalat av hela skulden och dess avgifter. Tänk på att du också har möjligheten att använda låneförmedlare. Dessa experter har ett brett nätverk av långivare och kan hjälpa dig att jämföra olika låneerbjudanden för att hitta det som passar bäst för din ekonomiska situation. De sparar dig tid och ansträngning genom att göra det tunga arbetet åt dig.

att tänka på innan man tar lån

Spara eller betala tillbaka ett lån?

Fundera tidigt på vad du ska ha pengarna till och om spara är ett alternativ till att betala tillbaka ett lån. Tänk på att det finns ”bra” och ”dåliga lån”:

  • Ett bra lån är ett lån som har låga räntekostnader och där pengarna används produktivt, exempelvis bolån eller företagslån.
  • Ett dåligt lån har, å andra sidan, höga räntekostnader och pengarna används inte produktivt i din förtjänst, exempelvis kreditkortslån som använts för att köpa kläder eller äta ute.

Ha därför som regel att hellre spara för att köpa konsumtionsvaror och sådant som kommer sjunka snabbt i värde. Du kommer ofta finna dig mer motiverad att spara för något än för att betala tillbaka för ett ”dåligt lån”.

Hur snabbt kommer jag att kunna betala tillbaka?

Hur snabbt du kommer att kunna betala tillbaka har att göra med: hur stort lånet är i relation till dina inkomster samt hur motiverad du är att betala tillbaka. Tänk på att om du jättegärna vill köpa en viss pryl är du mer motiverad att spara till den. Att betala tillbaka för något du redan äger är mindre roligt och motiverande.

En annan regel är att återbetalningstiden inte bör överskrida den användbara livslängden för produkten du köper. Det är riktigt surt att betala för en produkt ett år efter den gått ohjälpligt sönder och vare sig garanti eller försäkring ersätter.

Ha också i åtanke att medan du dröjer med att betala tillbaka betalar du ränta, vilket innebär att kostnaderna för lånet blir högre. Av denna anledning är det alltid bäst att betala tillbaka dina lån så fort som möjligt.

Vad händer om jag inte kan betala tillbaka?

Tänk på vilka betalningsmöjligheter du har om du blir av med jobbet? Om du inte betalar dina lån kommer du få påminnelseavgifter som kommer att öka kostnaderna. Fortsätter du att inte betala tillkommer inkassoavgifter, betalningsanmärkningar och slutligen kan du hamna hos kronofogden, vilket är väldigt negativ för din ekonomi samt möjlighet att ta framtida lån.

Fundera därför alltid på vad du kan göra i ett värsta scenario, innan du bestämmer dig för att låna pengar.

 

betala tillbaka lån

Alternativ till traditionella banklån

Var försiktig med alternativa lån och långivare. Många privata och mindre finansieringsinstitut erbjuder idag lån utan säkerhet, mikrolån och lån till dem som har betalningsanmärkningar eller saknar arbete. Dessa kan vara tilltalande för personer i svåra ekonomiska situationer eftersom lånen godkänns enklare. Dessvärre blir de oftast till fällor för de svagaste. Dessa typer av lån har högre ränta än vanliga banklån. Du måste alltså oftast betala mer för lånet än vad du hade betalat för samma lånebelopp hos en vanlig bank.

En annan variant är att de erbjuder rörlig ränta som under reklamperioder är lägre än den fasta räntan. Dessa lånevillkor är farliga eftersom räntan kan höjas och lånekostnaden bli dyrare än själva produkten du köpt.

Om du redan har skulder

Avslutningsvis är det också relevant att påpeka att om du redan har skulder är det vettigt att titta på möjligheten att ta ett större lån för att betala flera mindre lån. Ränta och andra lånekostnader blir då oftast lägre.