betala tillbaka lån

Saker som är självklara för människor utan betalningsanmärkningar, så som att ta ett billån, ansöka om lån för att köpa saker de önskar sig och då få marknadens billigaste privatlån till bra ränta är praktiskt taget omöjligheter för den som ansöker om ett privatlån med betalningsanmärkning i bagaget. De flesta traditionella banker säger automatiskt nej till låntagare som vill ansöka om lån och ta ett privatlån med betalningsanmärkning. Anledningen är att bankerna inte kräver någon säkerhet för privatlån och att de därför inte vågar lita på personer som ansöker om privatlån med betalningsanmärkning. Banken anser att det skulle innebära en alltför stor risktagning.

För att bankerna ska kunna försäkra sig om att beviljade lån betalas av i tid nekas därför alltid personer som ansöker om privatlån med betalningsanmärkning. Ingen bedömning görs av under vilka omständigheter anmärkningen kom till, om det rör sig om en enstaka prick eller flera eller hur lång tid som har gått sedan den som vill ansöka om lån fick anmärkningen. Alla kan hamna i en kritisk situation och få en anmärkning och det behöver inte nödvändigtvis betyda att man är en ”högriskkund” när man ansöker om privatlån med betalningsanmärkning.

Har den som vill ansöka om lån instabil ekonomi i övrigt är det mer förståeligt om banken ger avslag på personens ansökan om privatlån med betalningsanmärkning än om den sökande har en anmärkning men i övrigt en stabil ekonomi och regelbunden inkomst. Som det är nu tas det ingen hänsyn till hur/var eller när betalningsanmärkningen uppstod vilket gör att privatlån med betalningsanmärkning hos banken är helt uteslutet för dessa personer.

Lösningar för den som söker privatlån med betalningsanmärkning – privatlån direkt med sms-lån & onlinelån

Det finns långivare som beviljar privatlån med betalningsanmärkning. Summan är ofta begränsad till ett par 10-tusen kr och räntan är mycket hög. Ofta är detta sk SMS-lån eller onlinelån och de förfaller ganska snart efter utbetalningen så de är inte helt riskfria att ta. Det finns dock enstaka aktörer som beviljar ansökningar om privatlån med betalningsanmärkning på relativt höga belopp.

Det är självklart att även dessa långivare vill få tillbaka sina pengar men de säger inte automatiskt nej till en person som vill ansöka om lån även om personen vill låna pengar via ett privatlån med betalningsanmärkning. Dessa låneinstitut ser, till skillnad från bankerna, även på personens samlade ekonomi och ser om det finns möjlighet att fullgöra betalningarna om personen godkänns för att ta ett lån.

En betalningsanmärkning finns kvar i 3 år och mycket kan hända med en persons ekonomi under den tiden som kan påverka hur mycket utrymme där finns i budgeten för att ta ett lån. Dessa faktorer spelar roll för hur bra ränta låntagaren kan få ifall ansökan om privatlån med betalningsanmärkning beviljas.

Privatlån med betalningsanmärkning med hjälp av säkerhet och eller borgensman

Om den som vill ansöka om privatlån med betalningsanmärkning har möjlighet att uppvisa säkerhet eller har en medsökande kan den höga räntan som man riskerar att få vid den typen av lån avtalas ner en aning. Som säkerhet räknas tex fastigheter eller andra tillgångar som kan omsättas i pengar.

Om man jämför ränta kan man dock konstatera att man aldrig kan förhandla ner dem så mycket att man får lika bra ränta när man tar ett privatlån med betalningsanmärkning som man fått om man blivit beviljad det bästa privatlån som bankerna erbjuder sina kunder som lånar privatlån utan anmärkningar. Kan man uppvisa säkerhet kan man ansöka om lån och bli beviljad privatlån med betalningsanmärkning på summor som är relativt höga.

En del långivare har tom en lägsta gräns på 50000 som lånesumma. Det är alltså stor skillnad på villkoren på privatlån med betalningsanmärkning om man har säkerhet eller ej.

En eller flera borgensmän kan ytterligare förbättra läget för låntagaren så att han kan få bra ränta på de pengar han behöver låna. Det kan dock vara svårt att få en någon att ställa upp som borgensman om man vill ta privatlån med betalningsanmärkning. Den risken som banken tar om de lånar ut pengar på privatlån med betalningsanmärkning går här över på borgensmannen som blir betalningsskyldig om låntagaren inte sköter sig.

Förbättra sina framtida lånemöjligheter genom att ta privatlån med betalningsanmärkning

Ett sätt att förbättra sina framtida möjligheter att bli beviljad privatlån med betalningsanmärkning är att försöka samla alla småkrediter genom att ansöka om ett privatlån med betalningsanmärkning på en summa som gör att man kan betala av småkrediterna.

Det är lättare att bli beviljad pengar nästa gång man vill ansöka om lån om man inte har många små lån till många långivare. Att ansöka om ett privatlån med betalningsanmärkning kan alltså i förlängningen öka personens möjlighet att få bra ränta och ger låntagaren en chans att så småningom kunna förhandla sig till det bästa privatlån som står till buds när man vill ta ett privatlån med betalningsanmärkning.