Ränta på lån kan variera rätt mycket speciellt beroende på vilken sorts lån du ansöker för. Som exempel har bostadslån de lägsta räntorna eftersom man där har bostaden som säkerhet för banken.

Detta betyder att banken har bostaden som säkerhet om låntagaren skulle få problem att betala tillbaka lånet, då kan banken sälja bostaden och på så sätt få lånet betalt. Banken minimerar sina kreditförluster och därmed blir kostnaderna för dessa lån låg och då kan banken sätta låga räntor på lånen.

Sen har vi privatlån som har lite högre ränta än bostadslån eftersom för detta lån krävs ingen säkerhet och banken tar större risker för kreditförluster. Det vill säga om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet så förlorar banken dessa pengar och gör en förlust. Privatlån är de mest populära lånen och har lägst ränta bland lånen utan säkerhet. Med privatlånen finns inga krav till vad pengarna ska användas till, det är fritt för låntagaren att bestämma, jämför med ett bolån där pengarna ska gå till bostadsköpet.

Det finns även sms lån som är lån utan säkerhet, ränta på lån för dessa små snabblån är procentuellt sett mycket hög, men den totala lånekostnaden är inte stor eftersom man betalar tillbaka lånen på en mycket kort löptid. Dessa lån ska man undvika om man inte är i behov av extra kontanter mycket snabbt eftersom räntan är hög. Man lånar små belopp under kort tid.

Ränta på lån för billån är ganska bra eftersom man kan ha bilen som säkerhet för banken, liknande som för bolån.