Vill du starta eget med fasar inför bokföringen och redovisningen? Nedan följer enkla förklaringar av till grundläggande bokföringsmetoder.

Att bokföra enligt fakturametoden

Fakturametoden innebär att du kontinuerligt bokför fakturor allt efter att de inkommer till företaget. Det är en fördelaktig metod eftersom det erbjuder en mer detaljerad översikt över företagets utveckling. I korthet innebär det att utgående och inkommande fakturor bokförs på faktura- och ankomstdag istället för att bara föras in i systemet när de har betalats, som i kontaktmetoden. Läs mer om kontantmetoden nedan. Om du använder fakturametoden ska fakturan specificeras som kundfordran eller leverantörsskuld och moms måste redovisas samtidigt. Efter detta, när fakturorna betalats, ska även detta bokföras. Detta sätt gör att redovisningen av företagets utveckling under året blir mer precis och detaljerad.

Att bokföra enligt kontantmetoden

Enligt den andra huvudsakliga metoden bokförs istället fakturorna endast när de har betalats. Detta system tillåts endast företag med en nettoomsättning som inte uppgår till tre miljoner kronor. Det kräver mindre arbete eftersom det bara blir ett bokföringstillfälle. Endast vid slutet av året, vid den så kallade bokslutsdagen, räknas obetalda fakturor in i bokföringen. Det innebär dessvärre att en överblick över den ekonomiska ställningen över året är sämre än om du använder fakturametoden. Alla fakturor, oavsett om de är betalda eller obetalda, bör sorteras efter datum, nummer eller bokstav. Detta bör göras för att försäkra att du har en bra överblick och kan hålla ordning och reda på dem. Om du använder kontantmetoden redovisas momsen enligt bokslutsmetoden, det vill säga moms rapporteras inte in förrän fakturan har betalats. Inte förrän vid bokslutet redovisar du moms på obetalda fakturor.

Faktura- och kontantmetoden är bara två begrepp som måste kännas till när du bokför företagets alla transaktioner men betydligt fler måste behärskas innan du fullt kan bemästra konsten att bokföra.

Relaterat inlägg