vad är kredit

När man talar om kredit så menar man för det mesta någon sorts lån. Blir man beviljad en kredit betyder det att man får möjlighet att utnyttja en viss summa pengar. Man har tillgång till pengarna under en bestämd tidsperiod och bestämmer själv huruvida man vill använda sig av pengarna.

En kredit kan vara aktuell när man behöver köpa en vara som man inte har råd med. Med en kredit kan du köpa varan då du behöver den för att sedan betala för den då du har pengar längre fram i tiden. Krediten kan vara lån av kontanter men den kan även vara ett köp på avbetalning. Kreditgivare kallas de som tillhandahåller krediter och du som tar emot krediten kallas kredittagare.

Det finns regler att hålla sig till när man idkar kreditgivning och dessa regler finns samlade i konsumentkreditlagen. Något mycket viktigt som står i denna lag är att kredittagaren tydligt ska informeras om vad lånet innebär, med andra ord, lånets villkor. Förutom att kreditgivaren är skyldig att följa kreditlagen är det även viktigt att hen följer god kreditgivningssed vilket innebär att kreditgivaren inte ska ”lura” kunden till dåliga ekonomiska beslut.

Bli beviljad kredit

Ett exempel på en kredit kan vara att man handlar en vara på avbetalning. Att köpa en vara på avbetalning innebär att man inte betalar för varan direkt, utan månadsvis efter inköpet. Det är exempelvis många butiker som erbjuder kunder köp på avbetalning. Som kund får man dock vara medveten om att avbetalning innebär att varan man köper kostar lite mer eftersom ett lån i princip alltid kostar. Kostnaden för lånet kommer i form av ränta som ska betalas. En förutsättning för att man ska bli beviljad en kredit är att man är kreditvärdig.

För att anses kreditvärdig ska man ha skött återbetalningar på tidigare lån, vara fri från betalningsanmärkningar och ha en fast inkomst. En lösning om man inte själv uppnår kraven för att få en kredit är att man använder en borgensman som förbinder sig att betala tillbaka kreditköpet om kredittagaren själv inte klarar av det. Det kreditgivaren gör för att försäkra sig om en kreditvärdighet hos en blivande kund är att utsätta denne för en ekonomisk utvärdering, en så kallad kreditprövning. Denna görs av ett kreditprövningsföretag som i sin tur får sin information från Kronofogden.

Kredit och ränta

Det vanliga är att man betalar ränta på sin kredit och det kan vara värdefullt att räkna på vad slutsumman för varan blir efter betald ränta. Kanske klarar du av att vänta med inköpet för att hinna spara pengar så att du kan undvika ett kreditköp. Det finns emellertid erbjudanden om räntefri kredit där du bara betalar värdet på krediten. På senare tid har det exempelvis dykt upp några onlinekrediter som är räntefria de första 30 dagarna.

Kreditkort

En annan variant av kredit är kreditkortet. Med ett vanligt bankkort dras pengarna direkt från ditt konto och du kan använda de pengar som finns där. Med ett kreditkort, å andra sidan, betalar du först när räkningen kommer och du behöver inte vara orolig att köpet inte ska gå igenom. I och med detta ställs högre krav på dig som kortinnehavare att ha koll på din ekonomi så att du inte spenderar över dina tillgångar.