hitta hemförsäkring online

En hemförsäkring utgör ett viktigt grundskydd i din vardag. Med rätt kunskap om vilket försäkringsskydd du behöver kan du köpa rätt hemförsäkring och spara tusenlappar. Vad som är en billig hemförsäkring skiljer sig mellan olika hushåll då det till stor utsträckning betingas av vilket försäkringsskydd man vill ha. För att hitta en billig hemförsäkring bör man jämföra både premier och försäkringsvillkor. Klicka här för att få hjälp med detta via hemförsäkringhyresrätt.se.

hemförsäkrings hyresrätt

Vem behöver en hemförsäkring

När hemförsäkring kommer på tal tänker de flesta att hemförsäkringen endast utgör ett skydd för dina prylar, men en hemförsäkring är så mycket mer. Hemförsäkringen utgör ett mycket viktigt grundskydd för dig och din familj. Alla som är mantalsskrivna på samma adress och lever under familjeliknande förhållande innefattas av hemförsäkringen. Ett hushåll behöver därför bara en hemförsäkring.

Så hittar du en billig hemförsäkring

För att hitta en billig hemförsäkring bör du börja med att tänka igenom vad som är viktigt för dig att din hemförsäkring innehåller. Är det t.ex. viktigt med ett högt maxbelopp för saker som du förvarar på vinden eller kanske för din nyinköpta cykel? Reser du mycket? Hur mycket uppgår värdet av ditt lösöre till? När du har specificerat ditt försäkringsbehov kan du gå vidare till att begära in offerter från flertalet försäkringsbolag. Det som blir en billig hemförsäkring för dig är en som väl uppfyller dina försäkringsbehov och har en premie som är låg i förhållande till övriga likvärdiga hemförsäkringar.

Vad innehåller en hemförsäkring?

Generellt kan man dela upp innehållet i en hemförsäkring i tre delar. Egendomsskyddet utgör försäkringsskydd för ditt lösöre, dels i hemmet men även i viss utsträckning för prylar som förvaras utanför hemmet t.ex. på jobbet eller i bilen. Personskyddet ger dig försäkringsskydd om du blir skadeståndsskyldig, hamnar i en tvist eller eller drabbas av misshandel eller överfall. Reseskyddet ger dig försäkringsskydd vid sjukdom och olycksfall när du befinner dig på resa.

Egendomsskyddet

Egendomsskyddet ingår i hemförsäkring och ger försäkringsskydd för dina prylar vid brand, eller stöld m.m. Förutom lösöret som förvaras i hemmet finns det också ett visst försäkringsskydd för saker som förvaras i vindsutrymme, källarutrymme, på jobbet och som du bär med dig. Var dock noga med maxbeloppen för sakerna som förvaras utanför hemmet. Ditt lösöresbelopp är centralt när det kommer till ditt egendomsskydd. Det är viktigt att lösöresbeloppet du uppger väl motsvarar det verkliga värdet av dina prylar. Om du sätter ett för lågt värde kan du drabbas av underförsäkring och vidare få nedsatt ersättning vid skada. Om du sätter ett för högt lösöresbelopp betalar du för mycket för din hemförsäkring och har således inte en så billig hemförsäkring som du annars skulle kunna ha.

Personskyddet

I hemförsäkringen ingår försäkringsskydd för dig som person. Ansvarsförsäkringen hjälper dig vid tillfälle du blir skadeståndsskyldig. Rättsskyddsförsäkringen hjälper dig om du hamnar i tvist. Överfallsförsäkringen hjälper dig om du blir rånad eller misshandlad och ingen förövare grips och kan krävas på skadestånd.

När du letar efter en billig hemförsäkring bör du vara uppmärksam på vilka maxbelopp som utgår för ansvars-, rättsskydds- och överfallsförsäkringen. Kontrollera att du känner dig trygg med de maxbelopp som de olika försäkringsbolagen erbjuder innan du bestämmer dig för vad som är en billig hemförsäkring.

Reseskyddet

Reseskyddet ger dig försäkringsskydd när du befinner dig på resa. Detta gäller under resans 45 första dagar. Reseskyddet betalar sjukvårdskostnader vid akut sjukdom och olycksfall samt även eventuell hemtransport. I reseskyddet i en hemförsäkring ska man vara uppmärksam på eventuella undantag för riskfyllda sporter, bland dessa finns ofta off-pist skidåkning, bungy jump m.m.

När du letar efter en hemförsäkring bör du noggrant kontrollera vilket reseskydd som inkluderas i de hemförsäkringarna som finns tillgängliga. Alla hemförsäkringar innehåller ett försäkringsskydd för sjukdom och olycksfall under resa. Vissa hemförsäkringar har också reseskydd vilket ger ersättning vid försening av bagage, försening vid nyttjade av allmänt transportmedel etc. Hos andra försäkringsbolag krävs det att man tecknar en tilläggsförsäkring för att uppnå samma försäkringsskydd.

Hur väljer man en billig hemförsäkring

Ofta kan det te sig något krångligt att välja en hemförsäkring. Generellt gäller inte att dyrast hemförsäkring är bäst och billigast hemförsäkring är sämst. För att göra ett optimalt val av en hemförsäkring bör man väga in både försäkringsvillkor och premie.

Premien spelar såklart en viktig roll…

Med offerter från ett antal olika försäkringsbolag har du en bra start för att kunna hitta en billig hemförsäkring. Du bör hämta priser från i alla fall fyra stycken olika bolag.

…men glöm inte att granska villkoren!

Villkoren bör du kontrollera med avseende på maxbelopp, undantag för vissa skadehändelser, självrisker m.m. En hemförsäkring är knappast billig om den inte kan användas på det som du tänkt den dagen olyckan är framme.