När du ska ta ett privatlån gör du detta oftast för att köpa någonting du förmodligen länge har funderat på. Ett privatlån innebär att du får låna pengar upp till en viss summa, oftast utan säkerhet, kanske för att förverkliga dina drömmar. Givetvis kommer långivaren att undra vart dina pengar ska gå till, vilket betyder att du inte kan använda pengarna precis hur som helst, vilket oftast är bra. Till exempel hade det varit ganska dumt att låna pengar till spel, då spelpengar lätt försvinner.

När det gäller privatlån behöver du, precis som vid all form av lån, betala tillbaka pengarna inom en specifik tid som har avtalats. Det görs vid olika betalningstillfällen och den avbetning du gör kallas för amortering. Vid varje amortering minskar det totala lånet.

Amortering

Det finns olika sätt att betala tillbaka lånet på. Det finns rak amortering, som innebär att amorteringen är samma summa under hela tiden som lånet löper. Däremot minskar räntan eftersom lånets storlek sjunker, vilket innebär att återbetalningen blir mindre i takt med tiden, Det finns också serieamortering som innebär att amorteringen är en låg summa från början som sedan ökar med en viss procentsats. Eftersom räntan sjunker i takt med att lånet minskar blir månadskostnaden mer jämn. Sedan finns annuitet som innebär att ett konstant belopp för amortering och ränta betalas vid varje tillfälle och tas fram från början baserat på löptid, räntesats, kredittid och betalningstillfällen.

Ränta

Du behöver också betala ränta på lånet, det vill säga en avgift för att du får låna pengarna. Denna brukar vara ganska rimlig, men styrs av vilken bank eller kreditinstitut du använder dig av. Oftast påverkas den av reporäntan och det vanligaste är att den är fast eller rörlig. En fast ränta betyder att samma räntesats betalas under en avtalad tid och den ska betalas även om räntenivån skulle sjunka. Om du vill betala enligt aktuell räntenivå så är det en rörlig ränta du ska använda dig av. Tänk bara på att denna kan vara mycket låg, men även skjuta i höjden under tiden som lånet betalas av. Innan du tecknar ett lån, jämför gärna olika räntor mellan banker eller kreditinstitut.

En av de fallgropar du kan hamna i när du lånar pengar är att bankerna ofta förlänger lånen med samma villkor när en bindningsperiod tar slut. Detta kan betyda att den räntesats du erbjuds av banken inte blir den mest fördelaktiga, så kolla upp detta när det blir dags att förlänga bindningstiden.

Borgensman

När det gäller privatlån behöver du inte alltid ha en säkerhet, eftersom de inte är så stora som exempelvis ett bolån. Däremot kan långivaren vilja att låntagaren har en borgensman, det vill säga en person som går in som säkerhet och betalar tillbaka lånet enligt det avtal som har tecknats mellan låntagaren och långivaren.

För att teckna ett privatlån krävs oftast att du har fyllt 18 år, har en fast inkomst, samt inte har betalningsanmärkningar. En del långivare lånar faktiskt ut till personer med betalningsanmärkningar, men oftast då till en högre ränta.